Program Menadżer Serwisu Multi / Auto daje możliwość wysyłania wiadomości SMS do klientów i kontrahentów, Aby skorzystać z tej opcji, należy wykupić usługę bramki SMS oraz poprawnie ją skonfigurować.

Poniższa instrukcja krok po kroku pomoże Ci przejść całą procedurę.

 • Wejdź w ustawienia wysyłki SMS w menu Program / Ustawienia wysyłki SMS.
 • Upewnij się, że masz dostęp do internetu i w zakładce „Konfiguracja bramki SMS” kliknij na link do strony rejestracji. Otworzy się strona serwisu SMSAPI, na której należy dokonać rejestracji użytkownika.

 

 • Wypełnij pola, podając informacje wg opisu formularza.

 

 

 • W polu „Mam kod polecenia” wpisz AC6K, po zapoznaniu się z regulaminem zaznacz pole jego akceptacji i kliknij „Utwórz konto”
 • Na podany numer telefonu komórkowego otrzymasz kod weryfikacyjny, który należy podać w kolejnym kroku i kliknąć „Utwórz konto”.

 

 

 • Po prawidłowej rejestracji, na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem, w który należy kliknąć, aby aktywować konto.

 

 

 • Nastąpi automatyczne zalogowanie do panelu usługi SMSAPI, w którym można dokonywać zmian ustawień konta, doładowywać konto, a także wysyłać wiadomości SMS oraz MMS.
 • Kolejną ważną czynnością jest dokonanie pełnej aktywacji konta przez podanie danych firmowych, które są warunkiem otrzymywania faktur. W tym miejscu wpisuje się też własną nazwę, która pojawiać się będzie w polu nadawcy wiadomości. Dane edytujemy w panelu głównym usługi, w prawym górnym rogu strony, klikając „Aktywuj konto”. Uzupełnij dane firmy i zapisz zmiany.
 • Aby poprawnie skonfigurować konto w programie Menadżer Serwisu Multi / Auto niezbędne będzie hasło zaszyfrowane w MD5. Aby je uzyskać kliknij po lewej stronie panela SMSAPI „Ustawienia API”, następnie z rozwiniętej listy kliknij „Hasło do API (MD5)”.
 • W wyświetlonym oknie wpisz hasło logowania do usługi SMSAPI w polu „Pokaż hasło do API w MD5” i kliknij „Pokaż”.

 

 • W górnej części okna wyświetli się ciąg znaków, który jest Twoim hasłem do usługi SMSAPI niezbędnym do poprawnej konfiguracji wysyłania wiadomości SMS w Menadżerze Serwisu. Zapisz to hasło lub skopiuj.

 

 

 • Następnie w oknie konfiguracji bramki SMS programu Menadżer Serwisu Multi / Auto uzupełnij niezbędne dane:
  • Nazwa użytkownika – nazwa logowania do usługi SMSAPI podana podczas rejestracji
  • Hasło w MD5 – hasło do API (MD5) wyświetlone w poprzednim kroku
  • Nazwa nadawcy PRO – Nazwa ustalona w konfiguracji SMSAPI (opis poniżej)
  • Podaj numer do testowej wysyłki wiadomości SMS
  • Jeżeli dane są poprawnie program wyśle testową wiadomość i umożliwi zapisanie ustawień.
  • Uruchom ponownie program, aby odczytać i ustawić możliwość wysyłania wiadomości SMS z aplikacji.

Jak ustawić własną nazwę nadawcy wiadomości SMS Usługa SMSAPI umożliwia wysyłanie wiadomości w m.in. dwóch trybach:

 • ECO, gdzie numer nadawcy jest jednym z wielu numerów SMSAPI, wówczas identyfikacja nadawcy wiadomości będzie zawsze wynikała z jej treści, wysłanie wiadomości jest tańsze.
 • PRO, gdzie zamiast numeru będzie wyświetlała się nazwa nadawcy ustalona w konfiguracji usługi SMSAPI, nazwa ta może składać się z 11 znaków, nie może zawierać znaków specjalnych oraz polskich znaków typu ą, ś, ć, wysłanie wiadomości jest droższe.

Aby skonfigurować własną nazwę w polu nadawcy zaloguj się do panelu usługi SMSAPI na stronie www.smsapi.pl, następnie kliknij po lewej stronie „Wiadomości SMS”. Z rozwiniętej listy dodatkowych opcji kliknij „Pole nadawcy”. Jeżeli nie przeprowadziłeś pełnej aktywacji konta, nie będzie możliwe dodanie własnej nazwy nadawcy, a jedynie wybranie jednej ze zdefiniowanych. Wówczas w polu „Dodaj pole nadawcy” należy zaznaczyć „Standardowe”, wybrać jedno z rozwijanej listy i kliknąć „Dodaj”. Pojawi się ona na liście pól nadawcy na dole strony.

W celu zdefiniowania własnego pola nadawcy należy zaznaczyć „Własne”, uzupełnić „Pole nadawcy” własną treścią, zaznaczyć pole oświadczenia i kliknąć „Dodaj”. Nazwa nadawcy pojawi się na liście na dole strony.

 

 

Po dodaniu własnej nazwy nie będzie ona aktywna od razu, musi zostać zweryfikowana przez pracowników SMSAPI, dopiero po jej zatwierdzeniu będzie można z niej korzystać.