Jakiś czas temu zadzwonił do mnie pan Robert. Jego firma zajmuje się montażem i serwisem klimatyzacji. Pan Robert miał problem z nowymi przepisami obowiązującymi jego branżę. Otóż firmy serwisujące klimatyzacje zobowiązane są do prowadzenia ścisłej ewidencji czynnika chłodniczego odzyskiwanego z instalacji. Dla serwisów to dodatkowy obowiązek i „papierologia”.

Pan Robert zapytał, czy Menadżer Serwisu mógłby wspierać i tę kwestię? Tak, żeby uniknąć dodatkowych tabel i żeby wszystko zadziało się szybko i intuicyjnie jak wszystko inne w programie? Obiecałem, że postaram się rozwiązać tę kwestię w sposób jak najbardziej wygodny dla użytkowników i spełniający wymogi prawne.

Poczytałem przepisy. Zasięgnąłem wiedzy u osób z branży. Pomyślałem i... okazało się, że problem ten da się rozwiązać. Efektem wielu rozmów i kilkudziesięciu godzin przed komputerem jest opracowanie magazynu materiałów podlegających recyklingowi. Dziękuję wszystkim moim klientom z branży klimatyzacji za współpracę, a jej efekt przedstawiam poniżej.

  • W danych urządzenia grupy klimatyzacje, obecnie czynnik roboczy można wybrać z kartoteki magazynowej lub wpisać ręcznie. Ilość czynnika można podać w gramach lub kilogramach.
  • Dodano magazyn recyklingu i odpadów. Ma on służyć do ewidencji materiałów odebranych od klientów. Powstał on z myślą branży urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Dostępny on jest w menu Katalogi / Magazyn Recyklingu / Odpadów, skrót klawiszowy Ctrl+R. Do magazynu tego nie można nic dodać ręcznie lub przez dokumenty magazynowe. Wejście towarów na magazyn odbywa się wyłącznie przez zlecenie w zakładce Recykling materiałów. Póki co jest ona dostępna tylko dla urządzeń grupy Klimatyzacyjne. Czekamy na Państwa głosy z innych branż, być może będzie ona dostępna szerzej. W końcu nie wiadomo co życie i ustawodawca ciekawego nam jeszcze zgotują. W oknie tego magazynu można przeprowadzić analizę zleceń, na podstawie których nastąpiło przyjęcie towarów. Opcja będzie podlegała dalszemu rozwojowi po zgłaszaniu Państwa potrzeb.
  • Dodatkowo pojawiły się drobne zmiany w wielomagazynowości ułatwiające ich identyfikację i przeszukiwanie. W głównym oknie magazynu, w polu jego wyboru, dodano możliwość wyświetlenia kartotek ze wszystkich magazynów jednocześnie. Ponadto do nazwy magazynu dodano jego ID w celu pełnej identyfikacji. Podobnie w dokumentach magazynowych w polach nazwy dodano ID magazynu. Numer magazynu którego dotyczy pozycja znaleźć można również w dolnym panelu szczegółów kartoteki.

Owocnej pracy!

Kzysztof