Długo oczekiwana aktualizacja. Nie dotyczy ona samych programów, a instrukcji obsługi do nich. Na dzień dzisiejszy zaktualizowano instrukcje do programów Menadżer Serwisu Multi / Auto oraz Fakturka. Instrukcja dla wersji Ksero jest w trakcie opracowywana. Wiemy, że użytkownicy chętnie szukają informacji na temat obsługi programu, a widać to choćby po statystykach ich pobierania z naszej strony. Po nadrobieniu zaległości postaramy się na bieżąco uzupełniać opis zmian w programach.

A co zmieniło się w samych programach:

  • W tabeli zleceń oraz urządzeń dodano filtr wyboru rodzajów urządzenia. Jest on aktywny i pobiera rodzaje urządzeń z danych urządzeń. Umożliwi szybkie wyświetlenia zleceń lub urządzeń tylko wybranego rodzaju.
  • Zmieniono domyślne komunikaty podczas wysyłania wiadomości SMS. Obecnie są one bardziej czytelne, ale oczywiście można opisać własne treści.
  • Konfiguracja konta e-mail dostępna bezpośrednio z menu Program, a co ważne skutkuje tuz po zmianach i nie trzeba uruchamiać programu.
  • Dodano uprawnienia dostępu, edycji oraz usuwania kosztorysów. Zatem jeżeli użytkownik korzysta z tej funkcji należy nadać mu nowe uprawnienia.
  • Nieco kosmetycznych zmian w nazewnictwie niektórych funkcji w menu głównym oraz wywołanym prawym przyciskiem myszy. Są one bardziej czytelne i wskazujące na określoną funkcję.
  • W menu prawego przycisku myszy na tabeli zleceń większość wydruków zgrupowano w podmenu Drukuj. Oszczędza nieco miejsca w dość rozbudowanym już menu ppm.
  • Dodano filtrowanie umów po oznaczeniach w numeracji co pozwala na szybkie przeglądanie żądanych rodzajów umów.

Czekamy na dalsze Państwa uwagi i propozycje. To dzięki nim nasz program do serwisu staje się co raz lepszy.