Uwagi niejawne, niewidoczne dla wszystkich użytkowników to najważniejsza zmiana, wprowadzona najnowszą aktualizacją Menadżera Serwisu. Nasz program do serwisu zyskał też inne funkcjonalności, czyniące z niego jeszcze doskonalsze narzędzie do zarządzania serwisem.

Dodawanie uwag niejawnych, które nie są dostępne dla każdego, to całkiem nowa funkcjonalność. Aby można było je odczytać lub edytować należy posiadać ustawiony dostęp w profilu użytkownika. Dodatkowym zabezpieczeniem, które chroni owe uwagi przed osobami nieuprawnionymi jest możliwość ustawienia hasła dostępu. Obecnie notatki niejawne można dodawać do kontrahentów, urządzeń, zleceń, pozycji magazynowych, kosztorysów. Istnieje też możliwość dodania ich w innych miejscach – czekamy na Państwa propozycje. Funkcja dostępna jest pod prawym klawiszem myszy na wybranym rekordzie danych.

  • W wersji KSERO ujednoliciliśmy zarządzanie uprawnieniami dla użytkowników z programem Fakturka. Dzięki tej operacji edycja użytkownika niezależnie w której aplikacji przyniesie ten sam rezultat.
  • W wersji KSERO, w umowach CPC i serwisowych, dla celów obliczania wartości należnej, gdzie cena ustalona jest Euro, zwiększono dokładność tego kursu do czterech miejsc po przecinku. W samym rozliczeniu CPC za dany miesiąc kurs Euro zostanie zapamiętany w razie konieczności edycji rozliczenia lub konieczności sprawdzenia kursu z dnia rozliczenia.
  • W wersji MULTI pojawił się osobny wydruk zlecenia dla grupy urządzeń „Inne”. Różni się on od dotychczas używanego zawartością dodatkowych pól, w które można dopisać informacje dotyczące dojazdu oraz czasu naprawy.
  • Kolejna zmiana związana z użytkownikami to dodanie możliwości zmiany własnego hasła logowania do programu. Obecnie każdy może zmienić je w dowolnym czasie bez konieczności posiadania uprawnień do zarządzania użytkownikami.
  • W wersji MULTI / AUTO dodano datę przyjęcia oraz wydania urządzenia z naprawy. Jej edycja dostępna jest na zakładce „Opis naprawy” w edycji zlecenia. Data zapisywana jest również podczas oznaczania przyjęcia i wydania urządzenia w funkcji dostępnej pod prawym klawiszem myszy na tabeli zleceń „Zaznacz przyjęcie urządzenia do naprawy” / „Zaznacz wydanie urządzenia z naprawy”
  • Możliwość eksportu pliku JPK jest teraz obwarowana uprawnieniami dostępu. Jak wiadomo plik kontrolny JPK zawiera dane wrażliwe, zatem należy ograniczyć możliwość jego generowania osobom nieuprawnionym.

Czekamy na dalsze Państwa uwagi i propozycje.