Listopadowa aktualizacja to głównie zmiany programu do serwisu w wersji Multi oraz Auto. Poszerza ona możliwości w zakresie obsługi zleceń zbiorowych.

A oto lista zmian:

  • W zestawieniu zleceń pojawił się drukowany raport. Teraz oprócz eksportu do CSV można wydrukować utworzone zestawienia.
  • Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży do zlecenia, można je wyszukać, skanując kod kreskowy zlecenia czytnikiem kodów kreskowych.
  • Aby sprawdzić historię napraw i przeglądów urządzenia podczas wystawiania nowego zlecenia, nie trzeba już przechodzić do tabeli urządzeń. Można to zrobić, dodając zlecenie podczas jego wyszukiwania.
  • Zmienił się sposób usuwania kontrahentów. Obecnie wydanie polecenia „Usuń” nie powoduje trwałego usunięcia rekordu, a jedynie jego ukrycie. Dzięki temu będzie można przywrócić go. Aby sprawdzić ukryte rekordy, należy przejść do pola wyszukiwania kontrahentów i wcisnąć klawisz F12. Dopiero w tym widoku kontrahenta można trwale usunąć.
  • W wersji Multi i Auto zmieniono sposób zapisu liczników oraz dat ostatniej i kolejnej wizyty serwisu. Zapis nastąpi dopiero po zamknięciu zlecenia.
  • Pojawiła się możliwość wystawienia zlecenia naprawy / przeglądu itp. do wielu urządzeń naraz. Co więcej, w ramach jednego zlecenia możliwe jest określenie różnych rodzajów usługi dla poszczególnych urządzeń (płatne, niepłatne, gwarancyjne, reklamacyjne itp.) Dla każdego urządzenia można również określić inną treść zgłoszenia. Zlecenia zbiorcze są ujmowane w historii przeglądów i napraw jako pozycja. Nie są one doliczane do łącznej wartości, gdyż mogłyby zawyżać koszty usług dla pojedynczego urządzenia. Zamknięcie zlecenia nie powoduje przepisania licznika. Ustala za to datę wykonanego serwisu oraz planowanie kolejnego.
  • W tabeli kontrahentów pojawiła się funkcja eksportu danych, dostępna po naciśnięciu klawisza F12 na aktywnej tabeli. Eksportowany jest bieżący widok: na ilość rekordów wpływa użyty filtr wyszukiwania oraz kolejność wg sortowania. Aby wykonać eksport, użytkownik musi posiadać stosowne uprawnienia.

Czekamy na dalsze Państwa uwagi i propozycje.