Czerwcowa aktualizacja nie wprowadza wiele zmian, ale jest jedna bardzo istotna.

Tą ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości wystawienia faktury zaliczkowej, która czasami jest potrzebna. Wystawienie tej faktury wiąże się z powstaniem zobowiązania podatku VAT, zatem jeżeli wystąpi ona w danym miesiącu pojawi się konieczność wygenerowania osobnej ewidencji faktur zaliczkowych.