Aktualizacja zawiera ważną zmianę związaną z obowiązkiem wysyłania pliku kontrolnego JPK do organów podatkowych.

Wynika ona z wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów zmiany schematu informacji w pliku JPK_VAT na format oznaczony jako 2.0. Poniżej lista zmian jakie znalazły się w tej aktualizacji:

  • Aktualizacja formatu pliku JPK_VAT do formatu 2.0. Firmy które posiadają obowiązek wysyłania plików JPK powinny dokonać tej aktualizacji, gdyż pliku w dotychczasowym, formacie 1.0 nie przyjmie program do wysyłania MF.
  • W związku z wymogiem jaki pojawił się od nowego roku, dotyczącym określania na dokumentach sprzedaży „Nabywca / Odbiorca” podczas wystawiania faktur dla szkół i innych instytucji, wprowadzono możliwość stworzenia odpowiednich relacji. W danych kontrahenta można określić czy jest on Nabywcą czy Odbiorcą na dokumencie sprzedaży, a także powiązania kontrahentów, występujących na dokumencie. Ustawienie takiego powiązania ułatwi wystawianie faktur, gdyż automatycznie wstawi kontrahentów w odpowiednie pola.

 Kilka drobnych poprawek, które zostały zauważone przez użytkowników. Czekamy na Państwa kolejne uwagi, które usprawnia nasz program do prowadzenia serwisu.