Pierwsza tegoroczna aktualizacja daje wiele nowych możliwości. Nasz program do serwisu przede wszystkim zyskał możliwość wysyłania powiadomień klienta o zmianie statusu zlecenia, ale też nowe raporty, czy ewidencję sprzedaży paragonowej.

 

Poniżej lista zmian, które zawiera nowa wersja:

  • Możliwość automatycznego powiadamiania klienta o zmianie statusu zlecenia. Może ono być wysłane na adres e-mail i/lub SMS. Aby wysłać powiadomieniem SMS-em, należy mieć wykupiona i skonfigurowaną usługę Smsapi.pl.
  • Poprawiono zachowanie programu po zerwaniu połączenia z bazą danych. Program będzie informował użytkownika i pozwalał na podjęcie decyzji, czy ma nastąpić próba ponownego połączenia, czy zamknięcie programu.
  • Nowy raport klientów wg obrotu, w którym można sprawdzić, którzy kontrahenci generują największe obroty, zyski i w jakich kwotach. Raport taki można zapisać do pliku CSV/TXT i otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym. Funkcja dostępna w menu Raporty.
  • Nowy raport zleceń, który posiada duże możliwości w modelowaniu filtrowania. Pomoże on w sprawdzeniu, którzy klienci zlecają najwięcej napraw, jakie urządzenia trafiają do serwisu, jakiego rodzaju zlecenia są wykonywane. Filtrować dane można niemal w dowolny sposób, filtry można łączyć co daje ogromne możliwości w modelowaniu raportu. Otrzymany raport można eksportować do pliku CSV/TXT, aby otworzyć go w arkuszu kalkulacyjnym. Wkrótce pojawią się wydruki raportu. Funkcja dostępna w menu Raporty.
  • W raporcie zleceń otwartych pojawiła się kolumna, pokazująca ile dni zlecenie jest przeterminowane. Dni są obliczane na podstawie ustalonego terminu wizyty.
  • W module notatek dodano możliwość sortowania oraz wyszukiwania notatek.
  • W module kosztorysów pojawiła się możliwość określenia zakresu daty, dla którego wyświetlane są kosztorysy.
  • W module importu pozycji magazynowych dodano możliwość importu kartotek na wiele magazynów.
  • W zleceniu samochodowym znalazły się opcje zaznaczenia czy klient pozostawił np. dokumenty pojazdu. Można to już zrobić podczas tworzenia zlecenia.
  • W dokumentach sprzedaży mamy teraz możliwość wygenerowania ewidencji sprzedaży paragonowej. Jest to podobny raport do ewidencji sprzedaży jednak obejmuje jedynie paragony niefiskalne.

 

Jak zwykle dziękujemy za przesłane uwagi i propozycje. Ich wdrożenie sprawia, że nasz program serwisowy oraz do faktur staje się coraz lepszy.