Wydruk naprawy gwarancyjnej, zakładka z danymi o przesyłce, czy rozbudowa raportu obrotów kontrahenta to tylko niektóre funkcje, które pojawiają się w najnowszej wersji Menadżera Serwisu oraz Fakturki.

Oddajemy do Państwa użytku kolejną wersję programu do serwisu. Zmiany to przede wszystkim ułatwienia w obsłudze.

W wersji Multi:

 • w oknie zleceń dodano przyciski drukowania potwierdzenia przyjęcia urządzenia do naprawy oraz etykiety, co daje szybszy dostęp do funkcji, dostępnej do tej pory wyłącznie pod prawym klawiszem myszy.
 • W tym samym oknie w menu prawego klawisza myszy dodano wydruk naprawy gwarancyjnej. Dokument zawiera informacje o naprawie oraz wymienianych częściach.
 • W edycji zlecenia pojawiła się dodatkowa zakładka, w której można wprowadzić informacje o przesyłce, przydatne np. przy odsyłaniu naprawianego urządzenia.
 • Rozbudowano raport obrotów kontrahenta dodając następujące elementy:
  • eksport do pliku TXT/CSV zestawienia sprzedaży, aby można było następnie otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym. Funkcja dostępna pod klawiszami druku i zapisu raportu;
  • dodatkowe filtrowanie zleceń wykonanych dla klienta;
  • eksport zestawienia zleceń do pliku TXT/CSV jw.
 • W raporcie zaplanowanych wizyt dodano możliwość przesunięcia następnej wizyty o okres przeglądowy. Operacje tę można wykonać grupowo, podobnie jak dodanie zlecenia do wszystkich widocznych urządzeń.

W programie MS Multi i programie fakturującym Fakturka:

 • poprawiono obliczanie podatku VAT w fakturach korektach.

 

Czekamy na dalsze Państwa uwagi i propozycje, dzięki którym nasz program do zarządzania serwisem staje się coraz lepszy.