Nie, żebyśmy szukali wymówek... naprawdę na opóźnienie w publikacji majowej aktualizacji miał wpływ strajk nauczycieli. Zgadnijcie jak wydajnie się programuje z kilkulatkami skaczącymi po głowie :) Tym razem aktualizacja dotyczy wszystkich naszych produktów. Po pierwsze testy Webpanela wykazały wiele potrzeb. W ogóle rozwój tego produktu jest dla nas zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się specjalnego zainteresowania ze strony serwisów kopiarkowych, a to właśnie użytkownicy MS Ksero przesyłają najwięcej uwag i propozycji. Przyjmujemy, analizujemy i opieramy o nie dalszy rozwój produktu. Zachęcamy i inne branże do aktywności na tym polu. A oto, co w majowej aktualizacji. Menadżer Serwisu Liczniki
  • Poprawione algorytmy dla niektórych modeli urządzeń Kyocera oraz Triumph-Adler poprawiają jakość pracy i obejmują nowe urządzenia, które niedawno weszły na rynek.
  • Dla urządzeń Kyocera oraz Triumph-Adler liczniki wg formatów papieru wraz z podziałem na b&w oraz kolor są zapisywane oddzielnie. Ma to na celu możliwość poprawnego rozliczania umów CPC urządzeń A3.
  • Dla urządzeń cz-b licznik total zapisywany jest również jako licznik total mono / cz-b.
Menadżer Serwisu WebPanel
  • Klient, który loguje się na własnym koncie, może zgłosić urządzenie wybierając z listy posiadanych lub z listy udostępnionych przez serwis modeli urządzeń. Zwłaszcza wybór z posiadanych ułatwi wypełnianie zgłoszeń oraz ograniczy ilość pomyłek.
  • Klient niezalogowany może wybrać model zgłaszanego urządzenia z listy udostępnionych przez serwis.
  • Technik serwisu oprócz przeglądania listy przydzielonych zleceń, może jednym kliknięciem wyznaczyć na smartfonie trasę dojazdu do klienta.
Menadżer Serwisu Ksero / Multi / Auto
  • Dla urządzeń w kontraktach CPC rozdzielono liczniki. Obecnie rozliczenie CPC nie aktualizuje licznika w urządzeniu. Pozwala to na uzyskanie bardziej rzetelnej informacji, gdyż wiadomo będzie przy jakim stanie licznika ostatnio wykonywany był serwis, a jaki jest stan licznika po ostatnim rozliczeniu umowy urządzenia. Oba stany liczników są widoczne w tabeli urządzeń umów CPC oraz w oknie edycyjnym urządzenia.
  • Dodano możliwość edytowania licznika „total” dla urządzeń kolorowych. Domyślnie program sumuje liczniki stron czarno-białych oraz kolorowych. Jednak okazuje się, że nie różne marki urządzeń różnie naliczaja licznik całkowity. Zatem można edytować ręcznie zamykając zlecenie lub w edycji urządzenia. Jest on widoczny w tabeli urządzeń.
  • W oknie edycji statusów zleceń dodano możliwość synchronizacji listy statusów z WebPanelem. Dzięki temu klienci zobaczą poprawne statusy swoich zleceń.
  • W wersji Ksero dodano możliwość ręcznego wysłania zleceń na WebPanel. Funkcja jest dostępna w oknie zleceń oraz w zleceniach otwartych pod PPM: Synchronizacja WebPanel → Wyślij na stronę / usuń ze strony.
Oprócz powyższych, wprowadziliśmy również szereg drobnych zmian i uwag. Za wszystkie propozycje serdecznie dziękujemy.