Majowa aktualizacja zawiera ułatwienia, które pozwolą na lepsza personalizację programu.

Zmiany dotyczą wersji Multi oraz Auto, dodano kilka funkcji, które maja wpływ na komfort pracy z programem. A o to lista zmian:

  • Dodano możliwość wyszukiwania urządzeń po adresie kontrahenta.
  • Do tabel zleceń, urządzeń oraz wyszukiwania urządzeń i pozycji magazynu dodano możliwość ich indywidualnego ustawienia wyświetlania. Program dla każdego logującego się użytkownika pamięta kolejność ustawienia kolumn, ich szerokość jak widoczność. Niektóre kolumny można wyłączyć. Ustawienia można przywrócić do domyślnych. Włączenie lub wyłączenie widoku kolumny w oknie wyszukiwania przyspieszy wyświetlanie danych, co ma znaczenie dla pracujących przez internet.
  • Przy okazji możliwości konfiguracji wyglądu tabeli, przyspieszono proces wyszukiwania urządzeń, kontrahentów oraz zleceń.
  • Dodano moduł importu modeli urządzeń. Będzie szczególnie przydatny, jeśli producenci udostępniają taka listę. Modele można importować z pliku tekstowego. Szczegółowy opis procedury importu danych znajduje się tutaj: http://serwisoft.pl/pomoc/jak-importowac-dane-z-innych-programow.
  • Do modeli urządzeń dodano możliwość ustalenia indywidualnej ceny za usługę. Pozwoli to na wprowadzenie stałego cennika ich naprawy niezależnie od standardowych cen. Będzie to szczególnie przydatne dla serwisów realizujących naprawy gwarancyjne oraz ubezpieczone.

 

Czekamy na dalsze Państwa propozycję oraz uwagi.