Wersja udostępniona w kwietniu ma nowe możliwości w w module magazynu i zleceń.

Nowe funkcje związane są z oczekiwaną funkcją powiadamiania klienta o zmianie statusu zlecenia.

  • Dla ułatwienia pracy magazynów posiadających duży asortyment różnych części zamiennych, w kartotece pozycji magazynu dodano informację o umiejscowieniu na magazynie. Można wpisać informację o regale, półce etc., aby towar łatwiej zlokalizować.
  • Dla towarów, które już nie są dostępne dodano oznaczenia "Towar niedostępny". Taka pozycja będzie pomijana podczas wyszukiwania towarów do faktury lub zlecenia.
  • Dla powiadamiania klienta o zmianie statusu zlecenia dodano możliwość jej konfiguracji. Można skonfigurować różne treści dla wiadomości e-mail oraz SMS.
  • Dodano możliwość wyszukiwania zleceń po adresie klienta oraz numerze telefonu.

Czekamy na dalsze propozycje zmian, bo dzięki nim nasz program do serwisu staje się coraz lepszy.