2017-06-05 Dostępne faktury zaliczki

Czerwcowa aktualizacja nie wprowadza wiele zmian, ale jest jedna bardzo istotna.

Tą ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości wystawienia faktury zaliczkowej, która czasami jest potrzebna. Wystawienie tej faktury wiąże się z powstaniem zobowiązania podatku VAT, zatem jeżeli wystąpi ona w danym miesiącu pojawi się konieczność wygenerowania osobnej ewidencji faktur zaliczkowych.